W I A D O M O Ś C I

Święta

Czwartek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2097

SZUKAJ w BIBLII

CIEKAWE STRONY

TU SĄ KSIĄŻENICE


Parafialna Rada

Ekonomiczna i Duszpasterska 

 

Dnia 29 listopada 2015 Roku Pańskiego, w I Niedzielę Adwentu, w kościele parafialnym Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Jana Marii Vianneya w Książenicach, w czasie sprawowania Przenajświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, na mocy postanowień IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, zostaje powołana, przez proboszcza parafii, ks. kan. Wojciecha Kosteckiego, na okres trzech lat, Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna.

Rady Ekonomiczna i Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Ich zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska są organem doradczym i wspomagającym w działalności parafialnej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

W skład PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ powołani są:

1.          Pani Ewa z Książenic

2.          Pani Justyna z Książenic

3.          Pani Krystyna z Marynina

4.          Pan Paweł z Książenic

W skład PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ powołani są:

1.           Pani Joanna z Książenic

2.          Państwo Joanna i Mateusz z Książenic

3.          Państwo Joanna i Tomasz z Książenic

4.          Pan Piotr  z Marynina

Ponadto z mocy Prawa Kanonicznego do P.R.D. należą pracujący w szkołach na terenie parafii katecheci:

5.           Pani Agnieszka 

6.           Pani Marta 

7.           Pan Mateusz 

8.           Pan Michał 

Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

Przy zmianie proboszcza, działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.

PROBOSZCZ

Ks. Wojciech Kostecki

 

 

Książenice, dn. 29 listopada 2015 


 

 terminy spotkań: (?)

 godz. 19.30 - 20.30 

Dzisiaj jest

czwartek,
13 grudnia 2018

(347. dzień roku)

SŁOWO na DZIŚ

APLIKACJA PISMO ŚWIĘTE