OGŁOSZENIA

Dzisiaj jest

niedziela,
29 stycznia 2023

(29. dzień roku)

CIEKAWE STRONY

TU SĄ KSIĄŻENICE

AKT  POWOŁANIA

 

Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej

 

Dnia 2 grudnia 2018 Roku Pańskiego, w I Niedzielę Adwentu,Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Marii Vianneya w Książenicach, w czasie sprawowania Przenajświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, na mocy postanowień   IV  Synodu  Archidiecezji  Warszawskiej,   zostaje   powołana   przez   proboszcza parafii     ks. kan. Wojciecha Kosteckiego, na okres trzech lat, Parafialna Rada Ekonomiczna i Parafialna Rada Duszpasterska.

 W skład Parafialnej Rady Ekonomicznej zostają powołani:

1.      P. Ewa MĘDEL z Książenic,

2.      P. Krystyna PISZCZEK z Marynina,

3.      P. Paweł BAJEROWSKI z Książenic,

4.      P. Mateusz SZYGUŁA z Książenic,

5.      P. Andrzej SZYMAŃSKI z Marynina,

6.      P. Tomasz ZYCH z Książenic, 

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostają powołani:

1.     P. Joanna KACZMARCZYK z Książenic,

2.     P. Joanna SZYGUŁA z Książenic,

3.     P. Jolanta SZYMAŃCZYK  z Marynina,

4.     P. Joanna ZYCH  z Książenic,

5.     P. Stanisław ENGEL z Książenic,

6.     P. Mariusz TYS z Książenic,

Ponadto na mocy Prawa Kanonicznego do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

należą katecheci pracujący w szkołach na terenie parafii:

7.     P. Marta FLORKIEWICZ-KOWALCZYK ,

8.     P. Agnieszka RUDNIK  

9.     P. Mateusz KOWALCZYK  

10    P. Michał LASKOWSKI 

11    P. Łukasz PYTLAKOWSKI 

  PROBOSZCZ

Ks. Wojciech Kostecki

                Książenice, dn. 2 grudnia 2018


 

Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska są organem doradczym i wspomagającym w działalności parafialnej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

Przy zmianie proboszcza, działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.


  


Parafialna Rada

Ekonomiczna i Duszpasterska 

 

Dnia 29 listopada 2015 Roku Pańskiego, w I Niedzielę Adwentu, w kościele parafialnym Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Jana Marii Vianneya w Książenicach, w czasie sprawowania Przenajświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, na mocy postanowień IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, zostaje powołana, przez proboszcza parafii, ks. kan. Wojciecha Kosteckiego, na okres trzech lat, Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna.

Rady Ekonomiczna i Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Ich zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska są organem doradczym i wspomagającym w działalności parafialnej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

W skład PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ powołani są:

1.          Pani Ewa z Książenic

2.          Pani Justyna z Książenic

3.          Pani Krystyna z Marynina

4.          Pan Paweł z Książenic

W skład PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ powołani są:

1.           Pani Joanna z Książenic

2.          Państwo Joanna i Mateusz z Książenic

3.          Państwo Joanna i Tomasz z Książenic

4.          Pan Piotr  z Marynina

Ponadto z mocy Prawa Kanonicznego do P.R.D. należą pracujący w szkołach na terenie parafii katecheci:

5.           Pani Agnieszka 

6.           Pani Marta 

7.           Pan Mateusz 

8.           Pan Michał 

Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

Przy zmianie proboszcza, działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.

PROBOSZCZ

Ks. Wojciech Kostecki

 

 

Książenice, dn. 29 listopada 2015 

 

 

 terminy spotkań: (?)

 godz. 19.30 - 20.30 

 

 

 

Święta

Niedziela, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Czwarta Niedziela zwykła

SŁOWO na DZIŚ

SZUKAJ w BIBLII

APLIKACJA PISMO ŚWIĘTE

NAJNOWSZY BIULETYN

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6323