OGŁOSZENIA

Dzisiaj jest

niedziela,
29 stycznia 2023

(29. dzień roku)

CIEKAWE STRONY

TU SĄ KSIĄŻENICE

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób modlących się codziennie na różańcu. Osoby zaangażowane w tą inicjatywę modlitewną, podzielone są na tzw. Róże (Koła Różańcowe). Jedną Różę tworzy 20 osób - tyle ile jest tajemnic różańca.  Każda z osób odmawia codziennie tylko jedną dziesiątkę. Ponieważ modlitwa ta ma wymiar wspólnotowy, każdego dnia, zostaje odmówiony w ten sposób cały różaniec. Tajemnice rozważań zmieniają się co miesiąc, według ustalonego porządku. Każda Róża Różańcowa modli się w określonej intencji.

W naszej parafii aktualnie działa 5 kół Żywego Różańca.

1.      Róża św. Jadwigi – wspólnota kobiet modlących się w intencji kapłanów, w intencji parafii oraz w intencjach papieskich.

2.      Róża św. Kazimierza - wspólnota mężczyzn modlących się w intencji kapłanów, w intencji parafii oraz w intencjach papieskich.

3.      Róża 3 (jeszcze nie posiadająca patrona) - wspólnota osób modlących się w intencji kapłanów, w intencji parafii oraz w intencjach papieskich.

4.      Róża Rodziców/Dziadków (1) – wspólnota osób modlących się za swoje dzieci i  swoje wnuki.

5.      Róża Rodziców/ Dziadków (2) – wspólnota osób modlących się za swoje dzieci i swoje wnuki.

 

Członkowie Kół Żywego Różańca są zobowiązani do codziennej modlitwy w określonej intencji (jedna dziesiątka różańca) oraz do comiesięcznej zmiany tajemnicy rozważań (według harmonogramu).

Zalecane jest częste przystępowanie do Sakramentów, udział w Nabożeństwach Maryjnych (szczególnie w Pierwszych Sobotach Miesiąca i w Nabożeństwach Fatimskich), rozszerzanie czci Maryi przykładem życia chrześcijańskiego i działalnością apostolską, udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłych członków Kół Żywego Różańca.

Z przynależnością do Żywego Różańca związany jest  przywilej uzyskania odpustu zupełnego (na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r.) - w dniu przyjęcia osoby do Żywego Różańca (także w kolejne rocznice tego wydarzenia) oraz w następujące Święta: Narodzenia Pańskiego, Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Królowej Różańca Świętego (7 października), Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia), Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego). Odpust ten można zyskać pod zwykłymi warunkami, czyli należy przystąpić w danym dniu do Komunii św. i pomodlić się w intencjach Papieża.

W chwili obecnej można dołączyć  do Róży św. Kazimierza, do Róży Różańcowej (3) oraz do Róży Rodziców/Dziadków (2). Istnieje możliwość takiego ułożenia harmonogramu rozważanych tajemnic, aby małżonkowie lub osoby modlące się w dwóch Różach Różańcowych, mogli  rozważać tą samą tajemnicę różańca.


Wszystkich chętnych do włączenia się w działalność Kół Żywego Różańca, prosimy o kontakt  z księdzem Mariuszem  lub o mailowo z osobami koordynującymi ich działalność  w parafii:

joanna.zych2009@gmail.com

tomekzych33@gmail.com

 

 

 

 

Pierwsze Soboty Miesiąca - Msza św.  godz. 18:00  

ZAPROSZENIE do MODLITWY

 

 


Osoby chętne do podjęcia modlitwy różańcowej zapraszam do zakrystii bezpośrednio po Mszy św.

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH  SOBÓT MIESIĄCA

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE:

1. Wielka obietnica

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

10 grudnia 1925r. Objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

 • Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
 • Przeciw Jej Dziewictwu,
 • Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
 • Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
 • Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI:

Warunek 1

Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca .

Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w "Zdrowaś Maryjo..." po słowach "...i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus" włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:

 • Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
 • Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
 • Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
 • Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
 • Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4

Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:

Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 - 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:

  • rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
  • rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
  • rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:

Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

  • Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
  • Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
  • Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża. 

http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica

Święta

Niedziela, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Czwarta Niedziela zwykła

SŁOWO na DZIŚ

SZUKAJ w BIBLII

APLIKACJA PISMO ŚWIĘTE

NAJNOWSZY BIULETYN

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5620