OGŁOSZENIA

Dzisiaj jest

niedziela,
29 stycznia 2023

(29. dzień roku)

CIEKAWE STRONY

TU SĄ KSIĄŻENICE

MODLITWA O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA

Na pamiątkę ustanowienia w Wielki Czwartek Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, każdy czwartek w naszej parafii jest dniem modlitwy o powołania do Kapłaństwa Sakramentalnego i modlitwy za kapłanów.

W czwartki, po Mszy św. wieczornej, modlimy się wspólnie za kapłanów, a w I-szy Czwartek miesiąca, o godz. 18.00, jest sprawowana Msza św. w intencji "O powołania do kapłaństwa sakramentalnego i za kapłanów".

Zapraszamy.

LITANIA DO ŚW. JANA MARII VIANNEYA

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 

 

Ojcze nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami. 

Święty Janie Mario Vianneyu -  módl się za nami. 

- obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, 

- wzorze synowskiego oddania, 

- pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, 

- nieskalana lilio czystości, 

- wierny naśladowco cierpień Chrystusa, 

- głębio pokory,

- serafinie modlitwy,

- pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, 

- żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, 

- oddany synu św. Franciszka z Asyżu,

- przykładny tercjarzu franciszkański,

- troskliwy przyjacielu ubogich, 

- przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, 

- umocniony świętymi wizjami, 

- dręczony przez złego ducha,  

- doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, 

- pasterzu mocny i roztropny,

- rozpalony gorliwością,  

- wierny towarzyszu chorych,

- niestrudzony katecheto, 

- głoszący kazania w słowach pełnych ognia,

- mądry przewodniku dusz, 

- szczególnie obdarowany duchem rady, 

- oświecony światłem z nieba,

- postrachu  szatana, 

- współczujący w każdym nieszczęściu,

- opiekunie sierot, 

- obdarowany łaską czynienia cudów, 

- który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, 

- który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, 

- który zasmakowałeś słodyczy śmierci,  

- który radujesz się teraz chwałą nieba, 

- który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, 

- niebieski patronie proboszczów,

- wzorze i patronie kierowników duchowych, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami! 

 

K. Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, †spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 AKT MIŁOŚCI ŚW. PROBOSZCZA Z ARS

Kocham Cię, o Boże mój. I moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości, i wolałbym raczej umrzeć, kochając Cię, niż przeżyć jedną chwilę bez miłości do Ciebie.

Kocham Cię o Boże mój, i pragnę nieba jedynie dla szczęścia doskonałego kochania Ciebie.

Kocham Cię, o Boże mój, i lękam się piekła jedynie dlatego, że nie ma w nim słodkiej pociechy kochania Ciebie.

O Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

Ach! Uczyń mi łaskę ciepienia z miłości do Ciebie i kochania Cię w cierpieniu, i spraw, bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham.

Im bliżej jestem mego końca, tym bardziej Cię błagam, byś zwiększył i udoskonalił moją miłość.  I tak niech się stanie. Amen.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami na świecie.  Zechciej im pobłogosławić i uczynić owocną ich posługę. 

Daj Twoim pasterzom, przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars, serca podobne do Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

(modlitwa odmawiana w Bazylice w Ars)

 

Święta

Niedziela, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Czwarta Niedziela zwykła

SŁOWO na DZIŚ

SZUKAJ w BIBLII

APLIKACJA PISMO ŚWIĘTE

NAJNOWSZY BIULETYN

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6038